ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nói amoniac là một bazơ yếu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Tính chất hóa học của NH3

Tính bazơ yếu:

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

NH3 + HCl → NH4Cl (bốc khói trắng)

AlCl+  3NH+ H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Cu(NO3) +   2NH +  H2O →  Cu(OH)2↓  +  2NH4Cl

Khả năng tạo phức:

Cu(OH)2 + 4NH→ [Cu(NH3)4](OH)2

                                 dung dịch xanh thẫm

Tính khử:

2NH+ 3CuO → (to)

3Cu  +   N  +  3H2O   (2N3--6e → N2)

2NH3  +  3Cl2 → N2  +  6HCl   (2N3--6e → N)

Ứng dụng

NH3 được sử dụng để làm sản xuất HNO3 phân bón, điều chế N2H4 làm nhiên liệu cho tên lửa.

NH3 lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

NHlà một bazơ yếu.

Với cùng nồng độ thì nồng độ OHdo NHtạo thành nhỏ hơn nhiều so với NaOH. NH3 bị bazơ đẩy ra khỏi dung dịch muối → NH3 là một bazơ yếu.

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 ↑ + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • nguyen quynhhoa

  cho 5,6 g fe vao dd hno3 sau pu thu duoc khi no va dd a chua 22,34 g muoi (khong co muoi amoni) tinh Vno va Nhno3 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Han Geul Kim

  trong phòng thí nghiệm khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối amoniac tác dụng với dung dịch kiềm đun nóng nhẹ . hình vẽ nào sau đây biểu diễn phương pháp thu khí NH3 tốt nhất

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Dung dịch X chứa 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- và t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 16,44 gam chất rắn Y. Nếu thêm t mol HNO3 vào X rồi đun dung dịch đến cạn thì thu được muối khan có khối lượng là

  A. 20,60 gam.                  B. 30,52 gam.                  C. 25,56 gam.                  D. 19,48 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Thi Thu Ha

  1/ Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp X gồm H2 , N2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho 1/2 Y đi qua ống đựng Cuo dư nong nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm nhiều nhất là 3,2 g. Tỉ khối hơi của Y so với X

  2/ Cho V(l) NH3 phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM sau phản ứng lọc kết tủa và cho vào 10 ml dung dịch NaOH 2M thì kết tủa vừa hết. Giá trị của V, x lần lượt là ?

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1