YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.4 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.4 trang 11 SBT Hóa học 11

Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp?

A. Dung dịch HCl, dung dịch AlCl3, Cu, O2.

B. Dung dịch HNO3, dung dịch ZnCl2, dung dịch KOH, Cl2.

C. Dung dịch H2SO4, dung dịch FeCl3, O2, Cl2.

D. Dung dịch H3PO4, dung dịch CuCl2, dung dịch NaOH, O2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.4

A. Loại Cu

B. Loại KOH

D. Loại NaOH

Trong điều kiện thích hợp NH3 đều phản ứng với: Dung dịch H2SO4, dung dịch FeCl3, O2, Cl2

PTHH:

2NH+ H2SO→ (NH4)2SO4

3NH+ FeCl+ 3H2O → 3NH4Cl + Fe(OH)3

4NH3 + 3O→ 2N+ 6H2O

2NH+ 3Cl→ N2 + 6HCl

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF