YOMEDIA

Hỏi đáp về Amoniac và muối amoni - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 8 Amoniac và muối amoni các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (93 câu):

 • Thảo Quyên Cách đây 2 tuần
  Cho 2,8g N2 và 0,8g H2. Biết hiệu suất phản ứng đạt 20%, tính thể tích NH3 thu được sau phản ứng(đktc)?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Đạt Cách đây 2 tuần

  Cho 200ml dd AgNO3 3M td vs 300ml dd MgCl2 2M

  a) Tính m kết tủa thu được?

  b) Tính nồng độ mol /l của các chất trong dd sau pứ

   

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 4 tháng

  A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành. 

  B. Có dung dịch màu xanh thẫm tạo thành.

  C. Lúc đầu có kết tủa keo xanh lam ,sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch xanh thẫm .

  D. Có kết tủa xanh lam ,có khí nâu đỏ thoát ra.

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Son Cách đây 4 tháng

  A. HCl, O2, Cl2, CuO, dung dịch AlCl3 

  B. H2SO4, PbO, FeO, NaOH

  C. HCl, KOH, FeCl3,Cl2

  D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Linh Cách đây 4 tháng

  A. 3,36 lít 

  B. 33,60 lít

  C. 7,62 lít 

  D. 6,72 lít

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 4 tháng

  A. 1M ; 0,5M ;0,5M

  B. 1M ; 0,75M ; 0,75M

  C. 0,5M ; 0,5M ; 2M

  D. 2M; 0,5M ; 0,5M

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 4 tháng

  A. 4NH3 +5O2 → 4NO + 6H2O  

  B. NH3 + HCl → NH4Cl

  C. 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2

  D. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thành Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lệ Mỹ Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Uyên Phương Cách đây 11 tháng
  hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi với H2 là 3,6. thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac từ bình kín, có xúc tác, thu được hỗn hợp khí, đồng thời thấy áp suất giảm 8% so với ban đầu. hiệu suất phản ứng này

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Hồng Cách đây 11 tháng

  Thể tích Nito tối đa có thể thu được khi đun nóng dd chứa 0.5 ml NH4Cl và NaNO2?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minhkhang Cách đây 11 tháng

  Dẫn 2,24 lít khí NH3 qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nin kim Cách đây 11 tháng
  Nhận biết các chất:NH4NO3, K3PO4,NaOH,NH3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vy Đỗ Thị Thuý Cách đây 11 tháng
  Đun nóng 200ml dd muối (Nh4)2so4 0,5 M voi dd naoh lấy dư. Sau khi phản ứng sảy ra hoàn toàn thu đc V lít khí nh3 thoát ra (đktc) tính gía trị V

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hàn Thiên Cách đây 11 tháng
  Cho 3,445 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được 1,12 lít NO (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được muối khan có khối lượng là

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Như Thảo Cách đây 11 tháng

  cho 23,9g hỗn hợp X gồm NH4Cl và (NH4)2SOtác dụng vừa đủ với 200cm3 dung dịch NaOH 2M 

  a) Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X 

  b) tính thể tích khí bay ra ở đktc 

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trinh Tăng Cách đây 11 tháng
  Công thức muối kép ngậm nước gồm amoni sunfat và sắt(III)sunfat là gì?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quyên Phương Cách đây 12 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đang Linh Cách đây 12 tháng
  Giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm cm rằng Amoniac tan nhiều trong nước

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chau Tran Cách đây 12 tháng
  Bài 1,2,3,4,5

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lương Thị Anh Thư Cách đây 12 tháng
  Cho 16g hỗn hợp X gồm NH4NO3 và NaNO3 tác dụng với 1 lượng dư KOH thì thu được 2,24 lít NH3 (đkc). Tính % khối lượng NH4NO3 trong hỗn hợp X

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm Cách đây 12 tháng
  trộn 300ml dung dịch nano3 2m với 200ml dùn dịch nh4cl 2m rồi đun nóng cho đến kgi phản ứng xảy ra hoàn toàn . thể tích khó thu được là

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm Cách đây 12 tháng
  cho 22,4 lít hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa . các thể tích khí đó ở cùng điều kiện . giá trị của m là

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Darius Dương Cách đây 2 năm

  X là hỗn hợp của N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 6.2. Nung nóng X trong 1 bình kín có xt thu được hỗn hợp khí có dX/H2 là 7.75 . Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là ?????

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)