YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 37 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 37 sách GK Hóa lớp 11

Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00 M, đun nóng nhẹ.

a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

b) Tính thể tích khí (đktc) thu gọn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

a) Phương trình hóa học:

(NH4)2SO+ 2NaOH dư → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

Phương trình ở dạng ion thu gọn:

2NH4+ + 2OH- → 2NH3 + 2H2O

b) Số mol (NH4)2SOlà: 

(NH4)2SO4 + 2NaOH dư → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

0,15 →                                          0,3

Thể tích NH3 thu được (đktc): V= 0,3.22,4 = 6,72 lít.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 37 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON