ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh ammoniac tan nhiều trong nước.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Mô tả thí nghiệm: Lắp thí nghiệm như hình vẽ

- Giải thích hiện tượng:

    + Amoniac tan nhiều trong nước tạo thành dd amoniac có tính bazo.

    + Do tan nhiều trong nước, áp suất của khí NHtrong bình giảm đột ngột, nước trong cốc (có pha phenolphtalein) bị hút vào bình qua ống thủy tinh vuốt nhọn phun thành các tia màu hồng.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Long lanh

  mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng amoniac tan nhiều trong nước .

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Cam Ngan

  cho 25.6gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Cu phản ứng với dung dịch HCl dư kết thúc thu được dung dịch Y và cỏn,2 gam chất rắn không tan.sục khí NH3 dư vào Y thu được kết tủa,lọc tách kết tủa và nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.giá trị của m la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  A là hh khí n2 và h2 có tỉ khối so với o2 là 0.225. Dẫn hh A vào bình có chất xt thích hợp đun nóng thu được hh khí B có tỉ khối so với o2 là 0.25. Tính hiệu suất của quá trình tổng hợp nh3 và %V mỗi khí trong hh B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  cho 1lit dung dịch chứa Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 o,25M. cho 43g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào 1(lít) dung dịch hỗn hợp trên thu đc 39,7(g) kết tủa vào dung dịch B. chia B thành 2 phần bằng nhau:

  phần 1: cho HCl dư vào sau đó cô cạn dung dịch, nung chất rắn thi đc rắn X. tính khối lượng rắn X?

  phần 2: đung nóng rồi thêm từ từ 270ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. cô cạn dung dịch. Tính khối lượng rắn sau khi cô cạn

  giúp mình với! 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1