YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8.3 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.3 trang 11 SBT Hóa học 11

Trong các phản ứng hóa học dưới đây, ở phản ứng nào amonic không thể hiện tính khử?

A. Khí amoniac tác dụng với đồng (II) oxit nung nóng tạo ra N2, H2O và Cu.

B. Khi amoniac tác dụng với khí hiđro clorua.

C. Khi amoniac tác dụng với khí clo.

D. Đốt cháy amoniac trong oxi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.3

Nhận thấy ở phương trình A, C, D nitơ đều có số oxi hóa tăng sau phản ứng (-3 →0). Duy nhất ở phương trình B số oxi hóa của nitơ không thay đổi.

Vậy ở phản ứng B amoniac không thể hiện tính khử.

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.3 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON