ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.11 trang 13 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.11 trang 13 SBT Hóa học 11

Chỉ được dùng một kim loại, hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch muối sau đây: NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.11

 
 

Dùng kim loại bari để phân biệt các dung dịch muối: NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4.

Lấy mỗi dung dịch một ít (khoảng 2-3 ml) vào từng ống nghiệm riêng. Thêm vào mỗi ống một mẩu nhỏ kim loại. Đầu tiên kim loại bari phản ứng với nước tạo thành Ba(OH)2, rồi Ba(OH)2 phản ứng với dung dịch muối.

- Ở ống nghiệm nào có khí mùi khai (NH3) thoát ra, ống nghiệm đó đựng dung dịch NH4NO3:

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

- Ở ống nghiệm nào có kết tủa trắng (BaS04) xuất hiện, ống nghiệm đó đựng dung dịch K2SO4:

K2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2KOH

- Ở ống nghiệm nào vừa có khí mùi khai (NH3) thoát ra, vừa có kết tủa trắng (BaS04) xuất hiện, ống nghiệm đó đựng dung dịch (NH4)2SO4:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (NH4)2SO+ Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.11 trang 13 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • An Nhiên

  để sản xuất 1 lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000×103 mol H3PO4 .

  a) tính thể tích khí amoniac (điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng , biết rằng loại amophot này có tỉ lẹ về số mol n\(NH_4H_2PO_4\) : n\(\left(NH_4\right)_2HPO_4\) = 1 : 1

  b) tính khối lượng amophot thu được .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyen Ngoc

  từ không khí , than , nước và các chất xúc tác cần thiết , hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  cho các mẫu phân đạm sau đây : amoni sunfat , amoni clorua , natri nitrat . hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng . viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  cần lấy bao nhiêu lít khí hidro và nito để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng một điều kiện nhiệt độ , áp suất hiệu suất của phản ứng là 25%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1