YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8.12 trang 13 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.12 trang 13 SBT Hóa học 11

Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75 ml dung dịch muối amoni sunfat.

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng ion.

2. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch muối ban đầu, biết rằng phản ứng tạo ra 17,475 g một chất kết tủa. Bỏ qua sự thuỷ phân của ion amoni trong dung dịch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.12

1. 2NH4+ + SO42− + Ba2+ + 2OH → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

2. Số mol BaSO4 : 17,475/233 = 0,075(mol)

Theo phản ứng, vì lấy dư dung dịch Ba(OH)2 nên SO42− chuyển hết vào kết tủa BaSOvà NH4+ chuyển thành NH3. Do đó :

nSO42− = nBaSO4 = 0,075 mol; nNH4+ = 2.nSO42− = 2. 0,075 = 0,15 (mol).

Nồng độ mol của các ion NH4+ và SO42− trong 75 ml dung dịch muối amoni sunfat :

[NH4+] = 2 (mol/l)

[SO42−] = 1 (mol/l)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.12 trang 13 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON