YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.2 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.2 trang 11 SBT Hóa học 11

Dãy nào dưới đây gồm các chất chứa nguyên tử nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hoá khi tham gia phản ứng?

A. NH3, N2O5, N2, NO2

B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C. N2, NO, N2O, N2O5

D. NO2, N2, NO, N2O3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.2

Số oxi hóa của nitơ trong phương án D lần lượt là: +4, 0,+ 2,+3

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.2 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON