YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 8 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hóa học 11 Bài 8 Amoniac và muối amoni giúp các em học sinh biết được các PTHH dạng phân tử hoặc ion rút gọn. Phân biệt được amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hoá học. Viết được các PTHH dạng phân tử, ion thu gọn minh hoạ cho tính chất hoá học. Phân biệt được muối amoni với một số muối khác bằng phương pháp hóa học. Tính thể tích khí amoniac sản xuất được ở đktc theo hiệu suất. Tính phần trăm về khối lượng của muối amoni trong hỗn hợp.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF