YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 10 sách GK Hóa lớp 11

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Theo thuyết A-rê-ni-ut một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 10 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF