YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2.3 trang 4 SBT Hóa học 11

Bài tập 2.3 trang 4 SBT Hóa học 11

Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ 0,1 mol/l và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng ?

A. [H+]HNO3 < [H+]HNO2

B. [H+]HNO3 > [H+]HNO2

C. [H+]HNO3 = [H+]HNO2

D. [NO3-]HNO3 < [NO3-]HNO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.3

Axit HNO3 là một axit mạnh điện ly hoàn toàn ra ion H+ và NO3- → [H+] = [NO3-]

Axit HNO2 là 1 axit yếu, điện ly không hoàn toàn → [H+] = [NO2-] < 0,1M

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 4 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON