YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2.6 trang 4 SBT Hóa học 11

Bài tập 2.6 trang 4 SBT Hóa học 11

Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước phân li ra a mol Mg2+, b mol Na+, c mol SO42- và d mol Cl-:

1. Biết a = 0,0010; b = 0,010; c = 0,0050; vậy d bằng bao nhiêu ?

2. Viết công thức phân tử của A và B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.6

1. Trong dung dịch, điện tích của các cation bằng điện tích của các anion, nên:

2a + b = 2c + d

0,001.2 + 0,01 = 0,005.2 + d

⇒ d = 0,002

2. MgClvà Na2SO4

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.6 trang 4 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON