YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây:

A. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nồng độ.

B. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào ấp suất.

C. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ.

D. Giá trị Ka của axit càng nhỏ lực axit càng mạnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Ka phụ thuộc vào bản chất của axit và nhiệt độ. Giá trị Ka càng nhỏ (hay pKa càng lớn), lực axit của nó càng yếu

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON