ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây:

A. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nồng độ.

B. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào ấp suất.

C. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ.

D. Giá trị Ka của axit càng nhỏ lực axit càng mạnh.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Ka phụ thuộc vào bản chất của axit và nhiệt độ. Giá trị Ka càng nhỏ (hay pKa càng lớn), lực axit của nó càng yếu

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Kim Ngan

  cho 1,5 g hh Mg và Al tác dụng vs HCl thu được 1,68 lít H2 

  tính % mỗi kim loại

  tính khối lượng hh ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thụy Mây

  trộn 300ml dd NaOH 0.03M với 200ml dd H2SO4 0.01M.Được dd A ​ .​​ câu a: tính Cm của các ion có trong dd A.

  ​câu b: tính pH của dd A

  ​câu c: tính thể tích dd BaCl2​ 0.2M đủ để kết tủa hết ion SO4​2- có trong dd A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,1M với 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A.

  a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch A.

  b. Tính pH của dung dịch A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  trộn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,1M với v ml chứa Ba(OH)2 0,1M . Phản ứng vừa đủ , trung hòa . Tính V , nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau phản ứng , khối lượng chất rắn thu được .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,02M và HNO3 0,01M với 200 ml dung dịch Ba(OH)xM .

  a) nếu dung dịch thu được có pH=11. tính x , nồng độ mol của ion trong dung dịch sau phản ứng , khối lượng chất rắn thu được 

  b) nếu dung dịch thu được có pH=3. tính x , nồng độ mol của ion trong dung dịch sau phản ứng , khối lượng chất rắn thu được 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  trộn 100 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 0,2M và H2SO4 0,1M với 100 ml dung dịch KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M .

  a) tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau phản ứng .

  b) tính pH của dung dịch .

  c) tính khối lượng chất rắn thu được thu được sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho 6,58 gam chất A tác dụng với 100 g nước tạo dung dịch B. cho B tác dụng với BaCl2 thì cho 4,66 g kết tủa và dung dịch C. cho C tác dụng với Zn dư thu được 1,792 lít H2 và dung dịch D. tính nồng độ phần trăm của chất có khối lượng phân tử lớn nhất trong D?

   Xem giúp mình,cám ơn nhé!

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

   Hòa tan 21 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 bằng HCl được dung dịch A và 13,44 lít H2(đktc). Thể tích dung dịch (lít) NaOH 0,5M cần cho vào dung dịch A để thu được 31,2 gam kết tủa là?
  A. 2,4 B. 2,4 hoặc 4 C. 4 D. 1,2 hoặc 2 
  giúp mình gi
  ai chi tiết baị nay với  :(
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1