YOMEDIA
NONE

Bài tập 2.7 trang 5 SBT Hóa học 11

Bài tập 2.7 trang 5 SBT Hóa học 11

Trong một dung dịch CH3COOH, người ta xác định được nồng độ Hbằng 3.10-3 M và nồng độ CH3COOH bằng 3,97.10-1 M. Tính nồng độ mol ban đầu của CH3COOH.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.7

Gọi C là nồng độ moi ban đầu của CH3COOH, ta có :

CH3COOH        ⇔        CH3COO-        +       H+

(C- 3.10-3) M              3.10-3 M              3.10-3 M

C- 3.10-3 = 3,97.10-1 = 397.10-3

C = 397.10-3 + 3.10-3 = 400.10-3

⇒ C = 0,4 M.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.7 trang 5 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON