YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 10 sách GK Hóa lớp 11

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M    

B. [H+] < [NO3-]       

C. [H+] > [NO3-]

D. [H+] < 0,10M.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

HNO3 là axit mạnh do đó có khả năng phân li mạnh. 

Nồng độ mol ion là: [H+] = 0.10M

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 10 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF