ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.2 trang 4 SBT Hóa học 11

Bài tập 2.2 trang 4 SBT Hóa học 11

Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?

A. Zn(OH)2

B. Pb(OH)2

C. Al(OH)3

D. Ba(OH)2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.2

 
 

Các hiđroxit lưỡng tính thường gặp là Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3, Pb(OH)2...

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 4 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1