YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 Axit - bazơ và muối

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 Axit - Bazơ và muối là các bài lý thuyế và bài tập xoay quanh các khái niệm điện li như chất lưỡng tính, muối axit; các dạng bài áp dụng định luật bảo toàn điện tích, phương trình điện li. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF