YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 10 sách GK Hóa lớp 11

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. [H+] = 0,10M     

B. [H+] < [CH3COO-

C. [H+] > [CH3COO-]

D. [H+] < 0,10M

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M nên khả năng phân li kém.

Nồng độ mol ion: [H+] < 0,10M.

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 10 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON