YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết biểu thúc hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho các trường hợp sau: HF, ClO-; NH4+; F-.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

HF ⇔ H+ + F-

Ta có:

\({K_a} = \frac{{[{H^ + }][{F^ - }]}}{{[HF]}}\)

ClO- + H2O ⇔ HClO + OH-

Ta có:

\({K_b} = \frac{{[HClO][O{H^ - }]}}{{[Cl{O^ - }]}}\)

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ta có :

\({K_a} = \frac{{[NH_3^{}][{H_3}{O^ + }]}}{{[N{H_4}^ + ]}}\)

F- + H2O ⇔ HF + OH-

Ta có :

\({K_b} = \frac{{[HF][O{H^ - }]}}{{[{F^ - }]}}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON