ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết biểu thúc hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho các trường hợp sau: HF, ClO-; NH4+; F-.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

HF ⇔ H+ + F-

Ta có:

\({K_a} = \frac{{[{H^ + }][{F^ - }]}}{{[HF]}}\)

ClO- + H2O ⇔ HClO + OH-

Ta có:

\({K_b} = \frac{{[HClO][O{H^ - }]}}{{[Cl{O^ - }]}}\)

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ta có :

\({K_a} = \frac{{[NH_3^{}][{H_3}{O^ + }]}}{{[N{H_4}^ + ]}}\)

F- + H2O ⇔ HF + OH-

Ta có :

\({K_b} = \frac{{[HF][O{H^ - }]}}{{[{F^ - }]}}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vân

  Tính nồng độ mol trong 200ml dung dịch có hòa tan 5.85Nacl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hạ Lan

  Khử 3,48 gam một oxit kim loại M cần dùng 1,344 lít khí hidro. Toàn bộ kim loại thu được tác dụng với HCl dư cho 1.008 lít khí hidro.Tìm M và oxit tương ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ng Mỹ Uyên

  Cho 500ml dd NaOH vào 200ml dd ZnCl2 2,5M thì thu được 39,6g kết tủa. Nồng độ mol của dd AlCl3 là:

  A. 0,6M&1,2M

  B. 1,6M&1,2M

  C. 1,6M&3,6M

  D. 1,6M&2,4M

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
 • Ng Mỹ Uyên

  Cho một miếng Na kim loại tác dụng hoàn toàn với 100ml dd AlCl3 thu được 5,6 lít khí (đkc) và 1 kết tủa. Lọc lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung đến khối lượng không đổi thì được 5,1g (H=100%). Nồng độ mol của dd AlCl3 là:

  A. 0,15M

  B. 0,3M

  C. 1,5M

  D. Kết quả khác

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Ng Mỹ Uyên

  Hòa tan hoàn toàn ag muối Zn(NO3)2 vào nước để được dd A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với 2 lít dd KOH 0,25M thu được 2mg kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với 1 lít dd KOH 0,65M thu được mg kết tủa. Gía trị của a là:

  A. 37,8g

  B. 56,7g

  C. 75,6g

  D. Kết quả khác

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Ng Mỹ Uyên

  Hòa tan hoàn toàn mg ZnSO4 vào nước rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với 110ml dd KOH 2M thu dược 3ag kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với 140ml dd KOH 2M thì thu được 2ag kết tủa. Gía trị của m là:

  A. 8,05g

  B. 16,1g

  C. 11,6g

  D. Kết quả khác

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Ng Mỹ Uyên

  Để kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dd muối nhôm có thể dùng cách nào sau đây:

  A. Cho dd AlCl3 phản ứng với dd NaOH dư 

  B. Cho dd Al2(SO4)3 phản ứng với dd Ba(OH)2 vừa đủ

  C. Cho dd Al2(SO4)3 phản ứng với dd NH3 dư

  D. Cho dd NaAlO2 phản ứng với dd HCl dư

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
 • Choco Choco

  Cho : 50 ml dd HNO3 0,1 M (dd A), 100 ml dd Ba(OH)2 0,05M  (dd B)

  1. Viết phương trình điện li của HNO3; Ba(OH)2.
  2. Tính pH của dd A và dd B.
  3. Tính pH khi trộn lẫn dd A và dd B.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1