YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hai nhóm học sinh làm thí nghiệm: nghiên cứu tốc độ phản ứng kẽm tan trong dung dịch axit clohydric:

  Nhóm thứ nhất : Cân miếng kẽm 1g và thả vào cốc đựng 200ml dung dịch axit HCl 2M.

  Nhóm thứ hai : Cân 1g bột kẽm và thả vào cốc đựng 300ml dung dịch axit HCl 2M

  Kết quả cho thấy bọt khí thoát ra ở thí nghiệm của nhóm thứ hai mạnh  hơn là do:

  • A. Nhóm thứ hai dùng axit nhiều hơn.
  • B. Diện tích bề mặt bột kẽm lớn hơn.
  • C. Nồng độ kẽm bột lớn hơn.
  • D. Cả ba nguyên nhân đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là: nồng độ (càng cao tốc độ càng tăng), nhiệt độ (càng cao tốc độ càng tăng), diện tích tiếp xúc (càng cao tốc độ càng tăng), áp suất (với chất khí càng cao tốc độ càng tăng), xúc tác (luôn tăng)

  Ta thấy ở thí nghiệm 2 nồng độ HCl, nhiệt độ, áp suất, tiếp xúc là như nhau. Diện tích tiếp xúc ở nhóm 2 nhiều hơn nhóm 1 (do bột nhỏ hơn miếng) nên nhóm 2 khí thoát ra mạnh hơn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON