AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai nhóm học sinh làm thí nghiệm: nghiên cứu tốc độ phản ứng kẽm tan trong dung dịch axit clohydric:

  Nhóm thứ nhất : Cân miếng kẽm 1g và thả vào cốc đựng 200ml dung dịch axit HCl 2M.

  Nhóm thứ hai : Cân 1g bột kẽm và thả vào cốc đựng 300ml dung dịch axit HCl 2M

  Kết quả cho thấy bọt khí thoát ra ở thí nghiệm của nhóm thứ hai mạnh  hơn là do:

  • A. Nhóm thứ hai dùng axit nhiều hơn.
  • B. Diện tích bề mặt bột kẽm lớn hơn.
  • C. Nồng độ kẽm bột lớn hơn.
  • D. Cả ba nguyên nhân đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>