YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 5g kẽm viên vào cốc đựng 50ml dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường (25o). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không đổi ?

  • A. Thay 5g kẽm viên bằng 5g kẽm bột.
  • B. Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.
  • C. Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 500C
  • D. Dùng dung dịch H2SO4 gấp đôi ban đầu .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. Kẽm bột sẽ tiếp xúc với H2SO4 nhiều hơn nên tốc độ phản ứng nhanh hơn

  B, Thay bằng H2SO4 có nồng độ thấp hơn thì phản ứng sẽ xảy ra chậm hơn 

  C, Đun nóng dung dịch làm tốc độ phản ứng nhanh hơn 

  D, Dùng gấp đôi H2SO4 nhưng nồng độ không thay đổi thì sẽ không làm thay đổi tốc độ phản ứng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON