AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 5g kẽm viên vào cốc đựng 50ml dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường (25o). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không đổi ?

  • A. Thay 5g kẽm viên bằng 5g kẽm bột.
  • B. Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.
  • C. Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 500C
  • D. Dùng dung dịch H2SO4 gấp đôi ban đầu .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>