ON
YOMEDIA
VIDEO

Giải thích quan điểm con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên

giải thích quan điểm: con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (6)

 
 
 
 • Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy : loài người có nguồn gốc từ loài động vật và là kết quả phát triển lâu dài của giới tự nhiên. Lao động và hoạt động xã hội đã dần dần tạo nên mặt xã hội trong con người. Nhờ vậy con người đã tách khỏi đời sống bản năng của động vật. Triết học Mac - Lênin đã khẳng định : Con người không phải được tạo ra bởi sức mạnh thần bí nào mà " Bản thân con người là sản phẩm của giới tư nhiên, con người tồn tại trong môi trường tự nhiên và cùng phát triển với môi trường tự nhiên . 

  Xã hội là kết quả phát triển tất yếu của giới tự nhiên : sự ra đời của con người và xã hội loài người là một quá trình tiến hoá lâu dài. Xã hội loài người ỳ khi ra đời đến nay đã tuần tự phát triẻn tù thấp đến cao. Mọi sự biến đổi của xã hội là do hoạt động của con người, sự hợp lực của quần chúng nhân dân tạo nên chứ không phải do một thế lực tần bí nào tạo nên. 

  Có con người mới có xã hội, mà con người là sản phẩm của giới tự nhiên. Cho nên, xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên.

    bởi Do Phan Tuyet Trinh 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cái này là theo chủ nghĩa duy vật, con người và xã hội là sản phẩm của thế giới tự nhiên 
  còn theo chủ nghĩa duy tâm thì con người được tạo ra từ chúa trời 
  bạn thấy đó 
  2 cái này song song tồn tại 
  nó cũng giống như quả trứng hay con gà có trước, quan hệ giữa vật chất và ý thức tồn tại song song làm ta 50/50, vì vậy không thể nói duy vật hay duy tâm - cái nào quan trọng hơn !

  nhớ tick mk ^^

    bởi Nhi Chun 10/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy: Loài người có nguồn gốc từ loài động vật và là kết quả phát triển lâu dài của giới tự nhiên. Lao động và hoạt động xã hội đã dần tạo nên mặt xã hội trong con người. Nhờ vậy con người đã tách khỏi đời sống bản năng của động vật. Triết học Mac – Lênin đã khẳng định: Con người không phải được tạo ra bằng sức mạnh thần bí nào nà “tự bản thân con người là sản phẩm của giới tự nhiên, con người tồn tại trong môi trường tự nhiên cùng phát triển với môi trường tự nhiên”.

  Xã hội là kết quả phát triển tất yếu của giới tự nhiên: Sự ra đời của con người và xã hội loài người là một quá trình tiến hóa lâu đai. Xã hội loài người từ khi ra đời đến nay đã tuần tự phát triển từ thấp đến cao. Mọi sự biến đổi của xã hội do hoạt động của con người, sự hợp lực của quần chúng nhân dân tạo nên chứ không phải do một thế lực thần bí nào tạo nên. 

  Có con người mới có xã hội, mà con người là sản phẩm của giới tự nhiên cho nên, xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên.

    bởi Ngố ngây Ngô 24/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy: Loài người có nguồn gốc từ loài động vật và là kết quả phát triển lâu dài của giới tự nhiên. Lao động và hoạt động xã hội đã dần tạo nên mặt xã hội trong con người. Nhờ vậy con người đã tách khỏi đời sống bản năng của động vật. Triết học Mac – Lênin đã khẳng định: Con người không phải được tạo ra bằng sức mạnh thần bí nào nà “tự bản thân con người là sản phẩm của giới tự nhiên, con người tồn tại trong môi trường tự nhiên cùng phát triển với môi trường tự nhiên”.

  Xã hội là kết quả phát triển tất yếu của giới tự nhiên: Sự ra đời của con người và xã hội loài người là một quá trình tiến hóa lâu đai. Xã hội loài người từ khi ra đời đến nay đã tuần tự phát triển từ thấp đến cao. Mọi sự biến đổi của xã hội do hoạt động của con người, sự hợp lực của quần chúng nhân dân tạo nên chứ không phải do một thế lực thần bí nào tạo nên. 

  Có con người mới có xã hội, mà con người là sản phẩm của giới tự nhiên cho nên, xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên.

    bởi Saluja Alibaba 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vì có hai loại vật chất:

  +vật chất tự nhiên:có sẵn trong tự nhiên

  +vật chất nhân tạo:do con nguoif tạo ra

  Mà con người không thể tạo ra con người do đó con người là vật thể tự nhiên

  ⇒Con người và xã hội loài người là sảm phẩm của giới tự nhiên

    bởi -=.=- Gia Đạo 17/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy: loài người có nguồn gốc từ loài động vật và là kết quả phát triển lâu dài của giới tự nhiên. Lao động và hoạt động xã hội đã dần dần tạo nên mặt xã hội của con người. Nhờ vậy con người đã tách khỏi đời sống bản năng của động vật. Triết học Mac – Lênin đã khẳng định: Con người không phải được tạo ra bởi sức mạnh thần bí nào mà “Bản thân con người là sản phẩm của giới tự nhiên, con người tồn tại trong môi trường tự nhiên và cùng phát triển với môi trường tự nhiên.

  Xã hội là kết quả phát triển tất yếu của giới tự nhiên: sự ra đời của con người và xã hội loài người là một quá trình tiến hoá lâu dài. Xã hội loài người từ­ khi ra đời đến nay đã tuần tự phát triển từ thấp đến cao. Mọi sự biến đổi của xã hội là do hoạt động của con người, sự hợp lực của quần chúng nhân dân tạo nên chứ không phải do một thế lực tần bí nào tạo nên.

  Có con người mới có xã hội, mà con người là sản phẩm của giới tự nhiên. Cho nên, xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên.

  Tham khảo tại đây: 

  https://dethikiemtra.com/lop-10/bai-tap-sgk-lop-10/giai-bai-tap-gdcd-10/bai-2-the-gioi-vat-chat-ton-tai-khach-quan-gdcd-10-em-hay-giai-thich-quan-diem-con-nguoi-va-xa-hoi-loai-nguoi-la-san-pham-cua-gioi-tu-nhien-d71045.html

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 17/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1