Đề thi Học Kì 1 môn Sinh học lớp 6 - năm học 2016 - 2017

45 phút 30 câu 275 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):