AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào là quan trọng nhất của hoa:

  • A. Nhị
  • B. Nhụy
  • C. Nhị và nhụy
  • D. Tràng hoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản của hoa, thực hiện chức năng sinh sản tạo ra thế hệ tiếp theo.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>