YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chồi lá và chồi hoa khác nhau ở điểm nào?

  • A. Chồi lá có mầm lá phát triển thành lá
  • B. Chồi hoa có mầm hoa phát triển thành hoa
  • C. Cả A và B đúng
  • D. Cả A và B sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Chồi lá có mầm lá phát triển thành lá.
  • Chồi hoa có mầm hoa phát triển thành hoa.
  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA