AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự thoát hơi nước của lá có ý nghĩa là:

  • A. Làm mát lá và giúp cho việc vận chuyển nước lên lá
  • B. Làm mát lá và giúp cho cây sinh ra diệp lục
  • C. Giúp cho cây sinh ra diệp lục và việc vận chuyển nước lên lá
  • D. Giúp cho cây hấp thu CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự thoát hơi nước ở lá giúp giảm nhiệt độ ở lá và tạo động lực quan trọng cho việc dẫn nước từ rễ lên thân và lá.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>