AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách nhân giống nhanh và sạch bệnh nhất là:

  • A. Giâm cành
  • B. Chiết cành
  • C. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm
  • D. Ghép cây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhân giống vô tính trong ống nghiệm có thể tạo ra cây con nhanh chóng và sạch bệnh. Từ một mẫu mô thực vật có thể tạo ra rất nhiều cây mới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>