• Câu hỏi:

  Cây rau má có thể sinh sản sinh dưỡng bằng:

  • A. Rễ
  • B. Thân
  • C.
  • D. Củ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thân của cây rau má có dạng thân rễ, rễ có thể mọc ra từ thân.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC