• Câu hỏi:

  Vỏ của thân non gồm có:

  • A. Vỏ và trụ giữa
  • B. Biểu bì và mạch rây
  • C. Biểu bì và thịt vỏ
  • D. Vỏ và mạch rây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vỏ của thân non bao gồm 2 bộ phận: biểu bì và thịt vỏ.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC