AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng của mạch rây là vận chuyển:

  • A. Nước
  • B. Muối khoáng
  • C. Nước và muối khoáng
  • D. Chất hữu cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mạch rây là dòng đi xuống, vận chuyển các chất hữu cơ đã được từ lá đến cơ quan cần sử dụng hoặc cơ quan dự trữ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>