• Câu hỏi:

  Bộ phận quan trọng nhất của hoa là:

  • A. Tràng hoa và nhị
  • B. Nhị hoa và nhụy hoa
  • C. Đài hoa và nhụy
  • D. Tràng hoa và nhụy hoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản của hoa, tạo ra thế hệ tiếp theo.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC