YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bộ phận quan trọng nhất của hoa là:

  • A. Tràng hoa và nhị
  • B. Nhị hoa và nhụy hoa
  • C. Đài hoa và nhụy
  • D. Tràng hoa và nhụy hoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản của hoa, tạo ra thế hệ tiếp theo.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA