AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lá của nhóm cây nào sau đây thuộc loại lá đơn?

  • A. Cây ổi, cây bàng, cây cam
  • B. Cây cau, cây su hào, cây khế
  • C. Cây đào, cây cải, cây xấu hổ
  • D. Cây bí, cây me, cây xoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lá của các cây ổi, cây bàng, cây cam thuộc dạng lá đơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>