AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu tạo trong trụ giữa của thân non:

  • A. Gồm thịt vỏ và mạch rây
  • B. Gồm thịt vỏ và ruột
  • C. Gồm vỏ và mạch gỗ
  • D. Gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trụ giữa của thân non gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>