AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dẫn truyền là chức năng của:

  • A. Miền hút
  • B. Miền sinh trưởng
  • C. Miền trưởng thành
  • D. Miền chóp rễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Miền sinh trưởng của rễ gần nhất với thân, có các mạch dẫn truyền từ rễ lên thân, lá.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>