AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng của thịt vỏ:

  • A. Chứa chất dự trữ
  • B. Chứa nước
  • C. Hút nước và muối khoáng
  • D. Bảo vệ thân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thịt vỏ chứa chất dự trữ và có khả năng quang hợp do có chứa lục lạp. Vì vậy thân cây non có màu xanh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>