AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình chế tạo tinh bột lá sử dụng chất khí:

  • A. Ôxi
  • B. Khí nitơ
  • C. Cacbônic
  • D. Hơi nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thông qua quá trình quang hợp, lá sử dụng CO2 để tạo thành tinh bột.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>