AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có mấy kiểu xếp lá trên thân và cành:

  • A. 3 kiểu
  • B. 4 kiểu
  • C. 6 kiểu
  • D. 5 kiểu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có ba kiểu xếp lá trên cây: mọc đối, mọc cách và mọc vòng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>