AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cây có rễ cọc là cây có:

  • A. Nhiều rễ con mọc ra từ 1 rễ cái
  • B. Nhiều rễ con mọc ra từ gốc thân
  • C. Nhiều rễ con mọc ra từ nhiều rễ cái
  • D. Chưa có rễ cái không có rễ con

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Rễ cọc bao gồm một rễ cái và nhiều rễ con xung quanh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>