AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi hô hấp cây hút khí:

  • A. Ôxi
  • B. Cacbônic
  • C. Ôxi và Cacbônic
  • D.  Nitơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi hô hấp cây sử dụng khí oxi để tạo ra năng lượng và thải ra khí cacbonic. Quá trình hô hấp ở thực vật thường xảy ra vào ban đêm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>