AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tế bào thực vật khác tế bào động vật chủ yếu là:

  • A. Vách tế bào và nhân
  • B. Lục lạp và nhân
  • C. Tế bào chất và nhân
  • D. Vách tế bào và lục lạp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tế bào động vật không có vách tế bào và lục lạp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>