AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng quan trọng nhất của lá là:

  • A. Thoát hơi nước và trao đổi khí
  • B. Hô hấp và quang hợp
  • C. Thoát hơi nước và quang hợp
  • D. Hô hấp và vận chuyển chất dinh dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lá có nhiệm vụ thoát hơi nước và quang hợp, đây là hai chức năng quan trọng nhất của lá.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>