AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản của thực vật với động vật là:

  • A. Thực vật sống khắp nơi trên trái đất, phản ứng chậm với các chất kích thích từ bên ngoài
  • B. Thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ, phản ứng chậm với các chất kích thích từ bên ngoài, phần lớn không có khả năng di chuyển
  • C. Thực vật rất đa dạng và phong phú, phần lớn không có khả năng di chuyển
  • D. Thực vật rất đa dạng và phong phú và sống khắp nơi trên trái đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa động vật và thực vật là thực vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ năng lượng ánh sáng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>