• Câu hỏi:

  Nhóm gồm có toàn các cây có rễ chùm là:

  • A. Cây lúa, cây hành, cây ngô, cây đậu
  • B. Cây tre, cây lúa mì, cây tỏi, cây táo
  • C. Cây mía, cây cà chua, cây lạc, cây nhãn
  • D. Cây trúc, cây lúa, cây ngô, cây tỏi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các cây có rễ chùm là cây lúa, cây hành, cây ngô, cây đậu.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC