YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên liệu chủ yếu lá cây sử dụng để chế tạo tinh bột là:

  • A. CO2 và muối khoáng
  • B. Nước và O2
  • C. O2 và muối khoáng
  • D. Nước và CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nước và CO2 là hai hợp chất quan trọng để tổng hợp nên tinh bột.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA