Đề kiểm tra 1 tiết HKI môn Lich sử 10 năm học 2017-2018

90 phút 30 câu 2776 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):