AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao lại gọi lịch của các cư dân ở các quốc gia cổ đại Phương Đông là “nông lịch”?

  • A. Do nông dân sáng tạo ra
  • B. Đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp
  • C. Dựa vào sự chuyển động của mặt trăng
  • D. Cả a,b,c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>