YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Đông có đặc điểm gì?

  • A. Săn bắn và hái lượm       
  • B. Trồng trọt và chăn nuôi
  • C.  Lấy nghề nông làm gốc        
  • D. Phát triển hầu hết các ngành kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 16607

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA