• Câu hỏi:

  Nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Đông có đặc điểm gì?

  • A. Săn bắn và hái lượm       
  • B. Trồng trọt và chăn nuôi
  • C.  Lấy nghề nông làm gốc        
  • D. Phát triển hầu hết các ngành kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC