AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bắc Kinh và Nam Kinh vừa là trung tâm kinh tế vừa là trung tâm chính trị vào thời kì nào ở Trung Quốc?

  • A. Thời Minh - Thanh. 
  • B. Thời Đường - Tống
  • C. Thời Tần - Hán     
  • D. Thời Xuân Thu - Chiến Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>