• Câu hỏi:

  Tính cộng đồng trong xã hội nguyên thuỷ bị phá vỡ khi nào?

  • A. Sản phẩm thừa thường xuyên
  • B. Tư hữu xuất hiện
  • C. Cuộc sống thấp kém     
  • D. Cụng cụ kim loại xuất hiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC